Skivesvampe, Discomycetes, gruppe af svampe med oftest skive- til bægerformede frugtlegemer (apothecier) med eller uden stilk; forekommer på dødt plantemateriale, fx stængler af græsser og urter, grene og blade, mens arter med kølle- til spatelformede frugtlegemer findes på jord. Gruppen omfatter bl.a. spiselig morkel, alm. gulskive, Bisporella citrina, med karakteristiske, 1-3 mm store, gule frugtlegemer på afbarket løvtræsved samt æbleknoldskive, Sclerotinia fructigena, der er en alvorlig skadevolder på æbler og pærer.