Skiferolie, mørk, viskøs væske, som kan oparbejdes til forskellige olieprodukter såsom benzin, diesel- og brændselsolie. Skiferolie fås ved pyrolyse af olieskifer i retorter.