Skadesløs transport er en juridisk betegnelse for en overdragelse af en fordring, hvor overdrageren over for erhververen indestår for, at fordringen bliver betalt af debitor, se nomen esse bonum.