Skade er i erstatningsretten et faktisk indgreb i et gode, der er erstatningsretligt beskyttet. En skade kan være økonomisk, fx når en ting ødelægges. Grundprincippet ved beregning af erstatning for økonomisk skade er, at skadelidte skal stilles i samme situation som før skadens indtræden. En skade kan også være ikke-økonomisk, fx hvis en person påføres et varigt mén. Ikke-økonomisk skade kan i visse tilfælde berettige til en økonomisk kompensation, en såkaldt godtgørelse, hvis der er særlig lovhjemmel herfor. Se også erstatningsansvar.