Skøde, reb eller talje, som ved at strammes eller slækkes regulerer et sejls stilling. Skøder er ved stagsejl oftest fastgjort i nederste agterste hjørne og ved bom-/gaffelsejl nær bommens agterende; ved råsejl er skøderne fastgjort til de to nederste hjørner. En væsentlig del af sejlenes trækkraft overføres gennem skødernes fastgørelsespunkter på skroget.