Singlet, (eng. 'enkelt spektrallinje', afledn. af single 'enkelt, alene', af lat. singuli), kvantetilstand med spin 0 (nul); den forekommer i atomer og molekyler med et lige antal elektroner og i atomkerner med et lige antal nukleoner. Modsat multiplet-tilstande bliver energiniveauerne for singlet-tilstande ikke via deres spin påvirket af et magnetfelt.