Nukleon, (af lat. nucleus 'kerne' og -on), fællesbetegnelse for de to atomkernepartikler, protonen og neutronen. I 1932 foreslog W. Heisenberg, at de to var forskellige kvantetilstande af samme partikel, nukleonen. Forestillingen er til dels forladt, se dog isospin.