Sile, (lat., imperativ af silere være stille), hør!; se!; ti!.