Signal-støj-forhold, effektforholdet mellem den ønskede og den uønskede del af et sammensat signal. Hvis signal-støj-forholdet bliver for lille, kan signalet ikke skelnes fra støjen, og signalet bliver uanvendeligt. Signal-støj-forholdet måles ofte i decibel (dB). For en cd-afspiller er signal-støj-forholdet ca. 100 dB.