Sierozem, jordtype, der i ældre jordklassifikationssystemer er lys og beliggende i tørre områder grænsende til ørken. Humusindholdet er lavt, og kalk kan forekomme nær jordoverfladen. Hvor den dyrkes, kræves kraftig vanding. Se også jordklassifikation.