Sepulcrum, (lat. 'grav, gravsted', afledn. af sepelire 'begrave'), i den kirkelige tradition først og fremmest betegnelse for en helgengrav og navnlig for den større eller mindre beholder til helgenrelikvier, der findes i eller under ethvert katolsk alter.