Sekund, (af lat. secunda 'anden', fork. af pars minuta secunda 'anden formindskede del', der fremkommer, når første formindskede del, minut, deles med 60), det musikalske interval, der spænder over to toner i den diatoniske skala. Der skelnes mellem stor sekund (heltonetrin) og lille sekund (halvtonetrin), fx C-D og C-Des (begge opadgående).