Sediment betegner inden for geologi aflejret materiale, se sedimenter.