Scholier er kommenterende noter til antikke og middelalderlige tekster, især brugt om eksegetiske og kritiske noter i margenen eller mellem linjerne i håndskrifterne.