Schalburgtage, gængs betegnelse for de gengældelsesaktioner, som tyskerne fra nytåret 1943-44 på Hitlers ordre udførte for at gøre den danske modstandsbevægelses sabotageaktioner upopulære i befolkningen. Schalburgtagen var især rettet mod forlystelsesetablissementer, bl.a. Tivoli i København, bladhuse og forretninger. Ud over analogien til ordet sabotage hentyder betegnelsen til Schalburgkorpsets medvirken. Se også clearingmord.