En satellitby er en by, der opstår eller anlægges i tilknytning til et større bysamfund. Den rummer såvel arbejdspladser og boliger som servicefunktioner.