Saprofyt, plante, svamp eller bakterie, der lever af dødt organisk materiale. De fleste organismer, der deltager i nedbrydningen af organisk materiale og således lever saprofytisk, er svampe og bakterier. Se også rådplante.