Sannyasin, i hinduismen en mand fra en af de tre øverste sociale klasser i det sidste af de fire ideale livsstadier (se ashrama). I dette stadium forlader han sit faste opholdssted og opgiver sine rituelle pligter. Han lever som omvandrende asket uden tilknytning til samfundet. Ordet bruges også om omvandrende asketer i almindelighed.