Sanktelmsild, (efter Sankt Elmo, lat. Erasmus, skytshelgen for de søfarende), elmsild, lysende elektrisk udladning, som i tordenvejr kan optræde omkring mastetoppe, antenner og andre spidse genstande. Fænomenet forekommer også som knitrende udladninger omkring højspændingsledninger i fugtigt vejr.