Sømandsskat, særlig skatteordning for danske sømænd. Sømandsskatten blev ophævet med virkning fra 1989, således at danske sømænd fra da af som udgangspunkt beskattes efter samme regler, som gælder for andre fuldt skattepligtige personer. De afvigende beskatningsregler for søfolk er med virkning fra indkomståret 2006 opregnet i Lov om beskatning af søfolk. Der er særlige regler om sømandsfradrag, søfolk om bord på skibe, der er registrerede i Dansk Internationalt Skibsregister (se skibsregister), søfolk på bugser- og bjærgningsfartøjer, søfolk på stenfiskere og sandsugere samt refusion til rederier, der udøver virksomhed med stenfiskeri, herunder sandsugere.