Sølvalder, den næstbedste periode i den traditionelle forestilling om en guldalder, særlig brugt om Romerrigets litteratur efter Augustus, i snævrere forstand undertiden om senromantikkens danske litteratur efter 1850. Se også epigon og verdensaldermyten.