Verdensaldermyten, en antik forestilling om, at menneskene og deres livsvilkår har udviklet sig i stadig nedadgående retning fra en fjern guldalder over en sølv- og bronzealder for at ende i nutidens jernalder; særlig berømte er skildringerne i Hesiods Værker og dage og i Ovids Metamorphoses. Hesiod indskyder dog mellem bronze- og jernalder en "Heltenes tid". Myten har spillet en stor rolle i europæisk bevidsthed; se guldalder og sølvalder.