Russisk møntvæsen, Efter en ret begrænset udmøntning i Kyjiv og Novgorod i 1000-t. blev der ikke præget mønt i Rusland fra 1100-t. til midt i 1300-t. I stedet benyttedes grivna, sølvbarrer, som vejede op imod et par hundrede gram. Egern- og mårskind har været benyttet som betaling ved mindre beløb. I senmiddelalderen prægede de russiske fyrstendømmer sølv- og kobbermønt. Sølvudmøntningen af dengi (sing. denga) fortsatte i Det Russiske Rige i 1600-t. og inspirerede til udmøntningen af denninge i Danmark og Nordtyskland. Under Peter 1. den Store indførtes rublen som hovedmøntenhed. Den bestod af 100 kopek a 2 dengi. Uanset 1900-t.s inflationer og påfølgende valutareformer er rubel fortsat navnet på den russiske hovedmøntenhed. I 1700- og 1800-t. udmøntedes en række guldmønter og 1828-45 mønter af platin.