Rubel, russisk møntenhed, præget som sølvmønt fra 1704 med sølvindhold på 25 g, fra 1764 18 g. I den officielle økonomi i Sovjetunionen og de allierede nabostater afregnedes de indbyrdes mellemværender med rubler, hvis kurs var fastsat under politiske hensyn. Se også russisk møntvæsen.