Rus er en tilstand med unormal psyko-fysiologisk funktion, oftest fremkaldt af rusmidler (fx alkohol, euforiserende stoffer og lægemidler). Bruges også om en stærkt agiteret tilstand, fx blodrus.