Rumprodukt er en matematisk regneoperation, der til tre vektorer \(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\) i rummet knytter et tal \([\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}\boldsymbol{c}]\) kaldet rumproduktet af vektorerne. Det er defineret som \((\boldsymbol{a}\times \boldsymbol{b})\cdot \boldsymbol{c}\), altså som skalarproduktet af \(\boldsymbol{a}\times \boldsymbol{b}\) (se krydsprodukt) og \(\boldsymbol{c}\). Rumproduktet er lig med volumenet af det parallelepipedum, der udspændes af (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\), idet volumenet regnes med fortegn, således at det er positivt eller negativt, eftersom \(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\) udgør en højre- eller venstreskrue. Rumproduktet er nul, hvis vektorerne ligger i samme plan.