Rumprodukt, matematisk regneoperation, der til tre vektorer a, b, c i rummet knytter et tal [abc] kaldet rumproduktet af vektorerne. Det er defineret som (a×b)∙c, altså som skalarproduktet af a×b (se krydsprodukt) og c. Rumproduktet er lig med volumenet af det parallelepipedum, der udspændes af a, b, c, idet volumenet regnes med fortegn, således at det er positivt eller negativt, eftersom a, b, c udgør en højre- eller venstreskrue. Rumproduktet er nul, hvis vektorerne ligger i samme plan.