Rugøs, (fr. rugueux, af lat. rugosus, af ruga rynke), rynket.