Roziere er en anden betegnelse for en luftballon, der anvender en kombination af en gasart lettere end luften (fx helium eller brint) og varm luft som opdriftsmiddel. Betegnelsen er især anvendt i romanske sprog og skyldes J.F. Pilâtre de Rozier, der udviklede ballontypen.