Rotere, (af lat. rotare sætte i drejende bevægelse, af rota hjul), dreje rundt om en akse.