Rombedodekaeder, (1. led rombe, 2. led af gr. dodeka 'tolv' og afledn. af hedra 'flade'), geometrisk legeme, der begrænses af 12 lige store romber. Som krystalform tilhører rombedodekaederet det kubiske krystalsystem. Formen består af 12 rombeformede krystalflader, der hver skærer to af de krystallografiske akser i lige store afstande og er parallelle med den tredje akse.