Ringhvirvel, atlas, den øverste halshvirvel, der danner ledforbindelse til hovedet, se skelet.