Rhodopsin, det lysfølsomme stof i nethindens stave. Rhodopsin er et sammensat protein bestående af proteinet opsin og 11-cis-retinal, der dannes fra A-vitamin. Ved lyspåvirkning spaltes retinal fra opsin, hvilket bevirker, at der sendes en nerveimpuls til synsbarken i hjernen. Ved spaltningen dannes 11-trans-retinal, som derpå omdannes til 11-cis-retinal, hvorefter rhodopsin gendannes.