Rhesussygdom, sygdom hos nyfødte, som skyldes, at en rhesusnegativ mor danner antistoffer mod et rhesuspositivt fosters røde blodlegemer, se blodsygdomme (blodsygdomme hos nyfødte).