Rewriting, (eng., af rewrite), omarbejdelse af ubehjælpsom, uklar el. vanskelig tekst til klart sprog.