Retsafgift er en afgift, der i henhold til Retsafgiftsloven skal betales for at anvende retsvæsenet. Når forberedelsen af en civil sag er afsluttet, uden at sagen er blevet forligt, skal der inden hovedforhandlingen betales en berammelsesafgift. Visse retssager, fx ægteskabssager, er afgiftsfrie, og en part, der har fri proces, er fritaget for at betale retsafgift. Der skal også betales retsafgift for behandling af sager i fogedretten og skifteretten, ligesom der betales afgift for tinglysning og for notarialforretninger.