fri proces

Fri proces, fritagelse for betaling af retsafgift ved sagsanlæg, ret til at få en advokat beskikket til at føre retssagen samt som udgangspunkt fritagelse for at betale sagsomkostninger til modparten, hvis retssagen tabes. En person, som skønnes at have rimelig grund til at føre en retssag, men ikke kan gøre det uden at lide væsentlige afsavn, har ret til fri proces, såkaldt fri proces for ubemidlede. Dog skal den retshjælpsforsikring, der er inkluderet i mange forsikringer, udnyttes forud for fri proces. Hvis det findes rimeligt, kan den ret, som har behandlet sagen, bestemme, at den part, som har haft fri proces, helt eller delvis skal erstatte statskassen de udgifter, som har været forbundet med den.

Ansøgning om fri proces behandles i nogle sager, der er nævnt i retsplejelovens § 327, af den ret, som sagen er indbragt for, men i øvrigt af juststitsministeren, hvis afslag kan indbringes for Procesbevillingsnævnet. Der er fastsat detaljerede regler om de økonomiske betingelser for at få bevilling til fri proces.

Hvis betingelserne for fri proces ikke er opfyldt, fx fordi de økonomiske betingelser ikke er opfyldt, eller fordi ansøgeren er et aktieselskab, kan justitsministeren bevilge fri proces, når særlige omstændigheder taler for det. Afslås fri proces, kan afslaget påklages til Procesbevillingsnævnet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig