Retiarius, (lat., af rete net), gladiator, der med et net skulle fange sin bevæbnede modstander (secutor) og dræbe ham.