Respektpåtegning, påtegning på et pantebrev om, at panthaver vil respektere en eller flere yderligere pantehæftelser, således at pantebrevet får prioritetsstilling (se prioritet) efter de pantehæftelser, som påtegningen vedrører.