Resonans, (af lat. resonantia 'ekko, genlyd', af re- og sonare 'lyde'), inden for elementarpartikelfysik en løs betegnelse for elementarpartikler med en levetid på ca. 10-23 s, der er for kort til at kunne måles direkte. Sådanne partikler udgør langt hovedparten af de flere hundrede kendte hadroner. Rho-mesonen og deltaresonansen er eksempler på resonanser. Det følger af kvantemekanikken, at værdien af resonansers masse som følge af den korte levetid bliver "udtværet" med en karakteristisk resonansbredde, som er lig med Plancks konstant divideret med levetiden. Denne masseudtværing kan umiddelbart måles.