Repulsion, (af lat. repulsio, af repellere drive el. slå tilbage, re- + pellere slå, fordrive), inden for fysik frastødning; det modsatte af attraktion.