Repræsentationssystem er en betegnelse for den måde, repræsentationen af en befolkning er organiseret på. Det mest oplagte eksempel på dette er et repræsentativt demokrati, hvor befolkningen (vælgerne) vælger repræsentanter til et parlament, der derefter beslutter på befolkningens vegne.