Report, (fr. report, af reporter bære el. bringe tilbage, af lat. reportare), inden for handel prisforskel, der af en køber, som søger prolongation af en terminsforretning, betales til den, der midlertidigt overtager varerne el. papirerne for ham; det modsatte af deport.