Deport, (fr. déport), inden for handel prisforskel, som en sælger, der ønsker en terminsforretning prolongeret, betaler til den, der midlertidigt leverer ham varerne el. papirerne; det modsatte af report.