Repli, (fr. repli, af replier folde sammen igen, (mil) trække tilbage, re- + plier, af lat. plicare folde el. rulle sammen), inden for militær stilling hvortil fremskudte tropper kan trække sig tilbage; reserve.