Reoskop, (gr. reo- + -skop), instrument til påvisning af svag elektrisk strøm.