Rentehenstandslån, lån, hvis ydelse er lav i de første år, hvor renterne ikke betales fuldt ud, hvorefter ydelsen vokser efter en på forhånd fastlagt profil. Rentehenstandslån blev foreslået flere gange i 1970'erne, da inflationen var høj, men de stigende ydelser påfører let låntager betalingsproblemer, når inflationen går i stå. De kendes fra en række lande, men i Danmark kun i få tilfælde som sælgerpantebreve.