Rentebidrag, det offentliges betaling af renter på indeksregulerede realkreditlån til almennyttigt (alment) og andet offentligt støttet boligbyggeri. Rentebidrag blev indført med indeksfinansieringen i 1982. Siden 1990 er rentebidrag blevet omlagt til ydelsesstøtte.