Renovation, (af lat. renovatio, afledt af renovare 'forny', af re- og afledn. af novus 'ny'), se affald.