Relution, (af lat. reluere indløse, indfri, re- + luere sone, bøde for), indløsning af et pant.