En relikvie er en helgenlevning eller genstand, der har tilhørt eller haft forbindelse med en helgen. Se relikvier.